Lapset puheeksi -menetelmät

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
1) Opiskelija osaa käyttää työssään Lapset puheeksi -keskustelua ja neuvonpitoa.
2) Hän osaa keskustella vanhempien kanssa lasten kehityksestä ja kehitysympäristöjen toimivuudesta lapsen arjessa rakentavasti, vanhempia ja lapsia kunnioittaen. Hän osaa kertoa lapsia suojaavista ja haavoittavista tekijöistä ja pohtia yhdessä vanhempien kanssa, mitä konkreettista lapsen arjessa voi tehdä suojaavien tekijöiden vahvistamiseksi.
3) Opiskelija osaa järjestää tarvittaessa Lapset puheeksi -neuvonpidon ja osallistua siihen monialaisen työryhmän jäsenenä.

Tavoitteet: 1) Teoreettinen taustoitus ja lähtökohdat. Keskeiset käsitteet: kehitysympäristö, lapsen kehitys, vahvuudet, arkinen vuorovaikutus, suojaavat tekijät, haavoittuvuus. Arvostava vuorovaikutus. 2 op
2 ) Lapset Puheeksi -keskustelu ja siihen liittyvät manuaalit. Lapset puheeksi -neuvonpito ja siihen liittyvät manuaalit. Menetelmän harjoittelu käytännössä. 3 op

Sisällön jaksotus:
TEHTÄVÄ 1. Ennakkotehtävät; esittäytyminen ja Lapset puheeksi menetelmään tutustuminen etukäteismateriaalin avulla, yksilötehtävä.
TEHTÄVÄ 2. Osallistuminen koululla tapahtuviiin harjoituksiin (LP-keskustelu ja neuvonpito), 8 h, etäyhteys järjestetään muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.
TEHTÄVÄ 3. Lapset puheeksi -keskustelun käytännön harjoitukset lapsiperheiden vanhempien kanssa (yksilö- tai paritehtävä) ja niihin liittyvä päiväkirja Moodlessa (yksilötehtävä).
TEHTÄVÄ 4. Reflektiokeskustelu omassa pienryhmässä Moodlessa.
TEHTÄVÄ 5. Oppimisen arviointi Moodlessa.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opiskelu tapahtuu työpajoissa ja Moodle-ympäristössä yksilö- ja pari- ja pienryhmätehtävien avulla. Opiskeluun liittyy käytännön harjoituksia.
Opettajan ohjaus tapahtuu työpajoissa ja Moodle-ympäristössä.

Työpajat yht. 8 h, menetelmiin perehtyminen ja menetelmien (lapset puheeksi -keskustelu ja -neuvonpito) harjoittelu.

Työpajat pidetään 3.-4.6.2019 klo 12.30-16.00. Etäyhteys järjestetään muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.

Opettaja(t): Hilkka Honkanen, Merja Männistö
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 27.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ