Lär dig mera svenska!

-
5 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet
Parannat valmiuksiasi toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Laajennat sanavarastoasi ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä monipuolisesti.

Opintojakson sisältö
Miten parannat kykyäsi käyttää ruotsia työelämän viestintätilanteissa?
Miten laajennat sanavarastoasi ja opit viestimään monipuolisemmin?
Miten opit lisää suomenruotsalaisesta, ruotsalaisesta ja/tai pohjoismaisesta toimintaympäristöstä ja kulttuurista?

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäistä opiskelua verkon välityksellä, viisi opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.
Arviointi: 
Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti ja aktiivista osallistumista verkko-opetukseen. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Aikaisemmat opinnot: Hyväksytysti suoritettu ammattiruotsi.
Opettaja(t): Ritva Saira
Email: ritva.saira@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 07.10.2019 - 20.12.2019