Lastensuojelu ja perhetyö

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
• Osaat jäsentää lasten ja nuorten ja perheiden asemaa muuttuvassa yhteiskunnassa.
• Perehdyt lastensuojelun kehityslinjoihin ja toimintaperiaatteisiin.
• Osaat pääpiirteissään lapseen ja perheeseen liittyvän lainsäädännön ja palvelujärjestelmän.
• Osaat työskennellä tavoitteellisesti lasten, nuorten ja perheiden kanssa ottamalla huomioon heidän elämäntilanteensa.

Sisältö:
• Mitä lastensuojelu on?
• Mitkä ovat lastensuojelua ohjaavat arvot ja periaatteet?
• Mikä aiheuttaa lastensuojelun tarvetta ja millainen on lastensuojelun asiakastyön prosessi?
• Mikä on lastensuojelua ohjaava lainsäädäntö?
• Mikä on lastensuojelun palvelujärjestelmä?

Toteutus:
Kurssi toteutetaan verkkokurssina. Opintojakso pitää sisällään mm. yksilö- ja ryhmätyöskentelyä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso pitää sisällään mm. yksilö- ja ryhmätyöskentelyä.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Xamkin opettaja tai muu asiantuntija
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 23.09.2019 - 30.11.2019