Lean-ajattelu

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opi hyödyntämään Lean-ajattelua, -menetelmiä ja -työkaluja ongelmanratkaisussa ja työelämän kehittämisessä.
• Lean-ajattelun perusteet ja keskeiset käsitteet
• Lean-johtaminen ja visuaalinen johtaminen
• Lean-menetelmiä ja -työkaluja (esim. Kanban-taulu, Hukkien tunnistaminen, 5S, A3-ongelmanratkaisu, Arvovirta-analyysi)

Opintojakso sopii hyvin kaikille Lean-ajattelusta kiinnostuneille. Käsiteltävät teemat ja esimerkit liittyvät sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusalalle.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen verkkotyöskentely

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Heli Makkonen
Email: heli.makkonen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 06.10.2019
Ajankohta: 21.10.2019 - 13.12.2019