Lean-johtamisen perusteet

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Lean on maailman laajimmalle levinnein johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Pohjimmiltaan lean on ajattelu- ja johtamistapa, jonka soveltamisella voidaan saavuttaa huomattavaa kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamista. Leanin keskeisenä periaatteena on jatkuvan parantamisen ajatusmallin tuominen organisaation jokapäiväiseen toimintaan. Tulokset näkyvät tehokkaampina tuotanto- ja palveluprosesseina sekä konkreettisina tuloksina, mm. laadun ja asiakastyytyväisyyden parantuessa. Tällä opintojaksolla opit lean-johtamisen perusteet, tutustut tärkeimpiin lean-työkaluihin ja -menetelmiin ja opit soveltamaan niitä organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Kurssi sisältää myös paljon käytännön esimerkkejä leanin soveltamisesta eri organisaatioissa.

Osaamistavoitteet
– ymmärtää leanin periaatteet
– osaa nimetä leanin keskeiset käsitteet ja tuntee niiden sisällön
– osaa soveltaa leanin periaatteita organisaation johtamisessa ja kehittämisessä
– osaa nimetä ja soveltaa yleisimpiä lean-työkaluja

Keskeinen sisältö
– lean johtamisfilosofiana
– tärkeimmät lean-työkalut ja -menetelmät
– lean-työkalujen ja -menetelmien soveltaminen

Työskentelytavat ja aikataulutus: 100% verkkokurssi (Moodle)
Arviointi: 
Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja lopputenttiin. Arviointiasteikko: 0-5
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Niina Suuronen
Email: niina.suuronen@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 20.09.2019 - 13.12.2019