Lean Startup -menetelmä – oikotie ideasta kaupalliseen menestykseen

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tehtävien palautuspäivistä myöhästyminen johtaa opiskelijan poistamiseen kurssilta.

Kurssin alussa kirjoitetaan kirjallisuusraportti joka kattaa tarvittavan teoriatiedon. Loppu kurssista suoritetaan pari- ja ryhmätyöskentelynä jossa toteutetaan kuvitteel

Tavoitteet: Opiskelija
- tunnistaa startup-mahdollisuuksia
- osaa käyttää startup-tilanteessa tarvittavia työkaluja ja menetelmiä
- osaa tehdä startup-prosessissa esiintyviä tunnusomaisia päätöksiä
- osaa soveltaa osaamistaan käytännön tilanteessa
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Mikäli näihin päivämääriin tulee muutoksia, niin ne ilmenevät kurssin oppimisalustalta (Optima) kurssin avauduttua.

Aloituswebinaari – Adobe Connect (20.05.), kehittämisideoiden kirjaaminen – Optima (02.06.), kirjallisuusraportti – Optima (09.06.), kehit

Arviointi: 

Asteikolla 0 – 5, kriteereinä kirjallisuusraportin sisällön laatu ja pohdinta sekä ryhmätyönä suoritettavan kehitysprojektin toteuksen ja sitä kuvaavien raporttien laatu.

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Timo Luukka
Email: timo.luukka@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Arvosanat annetaan viimeistään 15.09.2019. Turun AMK:n opsikelijat näkevät arvosanansa Pepistä. Muiden korkeakoulujen opsikelijat löytävät ohjeet arvosanojen siirtämisestä tästä linkistä: https://campusonline.fi/suoritusmerkintojen-siirto/ Tällä lomakkeel

Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.12.2019