Lean Startup -menetelmä – oikotie ideasta kaupalliseen menestykseen

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tehtävien palautuspäivistä myöhästyminen johtaa opiskelijan poistamiseen kurssilta.

Kurssin alussa kirjoitetaan kirjallisuusraportti joka kattaa tarvittavan teoriatiedon. Loppu kurssista suoritetaan pari- ja ryhmätyöskentelynä jossa toteutetaan kuvitteellinen tuotekehtiysprojekti ja sen markkinatestaus.

Opiskelija voi aloittaa lukemaan kurssikirjaa jo ennen kurssin alkua: Eric Ries – Lean Startup – kokeilukulttuurin käsikirja (suomenkielinen) tai The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses (alkuperäinen, englanninkielinen kirja). Kirjaraportti kirjoitetaan tästä kirjasta.

Kurssikieli on suomi, mutta materiaali osittain englanninkielistä.

Tavoitteet: Opiskelija
- tunnistaa startup-mahdollisuuksia
- osaa käyttää startup-tilanteessa tarvittavia työkaluja ja menetelmiä
- osaa tehdä startup-prosessissa esiintyviä tunnusomaisia päätöksiä
- osaa soveltaa osaamistaan käytännön tilanteessa
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Mikäli näihin päivämääriin tulee muutoksia, niin ne ilmenevät kurssin oppimisalustalta (Optima) kurssin avauduttua.

Aloituswebinaari – Adobe Connect (20.05.), kehittämisideoiden kirjaaminen – Optima (02.06.), kirjallisuusraportti – Optima (09.06.), kehittämiskohteiden valinta – Optima (13.06.) tiimien nimeäminen – Optima (14.06), ryhmätyöt (14.06.-18.08.), väliweinaarit – Adobe Connect (10.06. ja 20.08.), loppuraportit – Optima (01.09.), arvosanat – Peppi (15.09.).

Webinaareissa kommentoidaan tehtyä työtä, minkä lisäksi niillä käsitellään ohjeita kurssin jatkotyöskentelyä varten.Webinaarit nauhoitetaan, joten niille osallistuminen ei ole pakollista. Ne mahdollistavat kuitenkin keskustelun kurssin ohjaajan ja muiden opiskelijoiden kanssa, joten niille osallistuminen on suositeltavaa.

Arviointi: 

Asteikolla 0 – 5, kriteereinä kirjallisuusraportin sisällön laatu ja pohdinta sekä ryhmätyönä suoritettavan kehitysprojektin toteuksen ja sitä kuvaavien raporttien laatu.

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Timo Luukka
Email: timo.luukka@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Arvosanat annetaan viimeistään 15.09.2019. Turun AMK:n opsikelijat näkevät arvosanansa Pepistä. Muiden korkeakoulujen opsikelijat löytävät ohjeet arvosanojen siirtämisestä tästä linkistä: https://campusonline.fi/suoritusmerkintojen-siirto/ Tällä lomakkeella ilmoittaudut Turku AMK:n CampusOnline opintojaksoille. Sekä Turku AMK:n omat opiskelijat että muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat tällä lomakkeella. HUOM! Älä ilmoittaudu Pepissä.

Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.12.2019