Lentorahtiliikenne

-
5 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tuntee lentorahdin ja matkustajalentoliikenteen toiminnat sekä molempien rakenteet. Ymmärtää eri viranomaisten, eri toimijoiden sekä asiakkaan roolin osana kansainvälistä lentoliikennejärjestelmää. Osaa suunnitella ja organisoida lentorahtikuljetuksia sekä tuntee lentotullin roolin. Osaa lentokuljetusprosessin sekä lentokuljetuspalvelujen tuottajan että asiakkaan näkökulmasta.

rafin toiminta viranomaisena lentoliikenne- ja lentorahtiprosessissa jossa huomioitu myös turvallisuusasiat, Finavian suorittamat maatoiminnot, normaalit lentorahti- ja kuriiritoiminnat sekä niiden prosessit kuvauksineen. Lentorahdin hinnoitteluperusteet sisältäen harjoituslaskelmia. Matkustajalentoliikenne muodostaa myös oman kokonaisuuden.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Aineisto ja tehtävät sekä tentit (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.

Arviointi: 

1 – 5

Opettaja(t): Raimo Päivärinta
Email: raimo.paivarinta@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: paivi.kitunen@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 14.06.2019
TÄYNNÄ