Lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Lihavuus ja siihen liittyvät lisäsairaudet on yksi tämän päivän terveydenhuollon iso haaste. Lihavuuden parasta hoitoa on lihavuuden ennaltaehkäisy: Mitä kukin itse voi tehdä ja miten terveydenhuolloin moniammatillinen osaaminen voi tukea lihavuusepidemian selättämistä? Mitä lihavuuden hyvä hoito on tänään? Mitä lihavuudenhoidon saralla nyt tutkitaan? Millainen lihavuuden hoito on tehokasta? Löytyykö ratkaisuja ruokavaliosta, liikunnasta, lihavuusleikkauksista vai jopa suolistomikrobeista? Tervetuloa pohtimaan kaikkia ikäluokkia koskevaa, kiinnostavaa ja erittäin haastavaa teemaa.

Kohderyhmä/Osallistujat: kaikki lihavuuden ennaltaehkäisystä ja hoidosta kiinnostuneet – soveltuu erityisesti terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille. Sopii myös terveysalan täydennyskoulutukseen sekä avoimen AMK-opintoihin.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
Lihavuuden käypähoitosuositukset
Liikunnan käypähoitosuositus
Suomalaiset ravitsemussuositukset
Painonhallintatalo
Lihavuuden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liityvät uudet tutkimukset ja verkkomateriaalit liittyen liikuntaan, ravitsemukseen ja niiden käytännön soveltamiseen.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija opiskelee lihavuuden hoidon keskeiset käsitteet ja hoitosuositukset ja osaa soveltaa suosituksia lihavuuden kokonaisvaltaisessa hoidossa huomioiden ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen.
Opiskelija ymmärtää lihavuuden ennaltaehkäisyn terveysvaikuttavuuden ja laajentaa näkemystään ja osaamistaan lihavuuteen liittyvien moninaisten syytekijöiden tunnistamisessa ja niiden tietoisessa hallitsemisessa.
Opiskelija tutustuu lihavuuteen liittyviin uusiin tutkimuksiin ja niiden avaamiin lihavuuden ennaltaehkäisy- ja hoitomahdollisuuksiin.
Opiskelija opiskelee erilaisia lihavuuden hoidon käytänteitä ja menetelmiä sekä ymmärtää lihavuuden hoidon isot haasteet
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Eija Partanen-Kivinen
Email: eija.partanen-kivinen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ