Liiketalouden ala ja suomi toisena kielenä 1 (B1)

-
5 OP

Ala:  Suomi toisena kielenä

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Edeltävyysehdot: Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää ammatillista suomen kielen taitoaan. Opintojakso järjestetään Moodle-verkko-oppimisympäristössä suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti ammattiaineen opetukseen.

Tavoitteet

Opiskelija tietää perusasioita liiketalouden alasta Suomessa. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää liiketalouden yleisimpiä käsitteitä. Opiskelija osaa etsiä tietoa suomenkielisistä lähteistä ja jakaa oppimaansa. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan liiketalouden keskeisiin käsitteisiin sekä tiedonlähteisiin. Hankitaan perustietoa yrityksistä ja organisaatioista sekä viranomaisten roolista liike-elämässä. Opintojaksolla opiskellaan ammatillista sanastoa ja vahvistetaan kieliopin keskeisiä rakenteita.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojaksoon kuuluu itsenäisen opiskelun lisäksi paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle-verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.

Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta.

Opintojakso toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Arviointi: 

numeroarvio 1-5

Muuta infoa: 

Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Opettaja(t): Miia Karttunen
Email: miia.karttunen@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 28.01.2019 - 19.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 31.05.2019
TÄYNNÄ