Liiketalouden ala ja suomi toisena kielenä 2 (B1)

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Suomi toisena kielenä

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää ammatillista suomen kielen taitoaan. Opintojakso järjestetään Moodle-verkko-oppimisympäristössä suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti ammattiaineen opetukseen.

Tavoitteet: Opiskelija laajentaa liiketalouden alan ja käsitteiden tuntemustaan. Opiskelija tiedostaa ammatillisen kielen tilanteisen vaihtelun työelämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija ymmärtää erilaisia liiketalouden alan tekstejä. Kieliopintojen taitotaso on B1.1–B1.2.
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan suomalaisiin yrityksiin ja organisaatioihin sekä yrityksen toimintoihin. Lisäksi laajennetaan ammatillista sanastoa sekä harjoitellaan kielen tilanteista vaihtelua, tutustutaan kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin sekä ammatillisen kielen tyypillisiin piirteisiin.

Aihe 1: Yritystoiminnan peruskäsitteitä ja BMC-malli (viikot 23-24 & 31)
Aihe 2: Yrityksiin tutustumista; raportin kirjoittaminen (viikot 25-26)
Aihe 3: Yrityksen rahavirrat ja kehityksen kuvaaminen(viikko 27)
Aihe 4: Asiakkuudet ja arvolupaus; ryhmäviestintä ja kielen vaihtelu (viikot 28-29)
Aihe 5: Vastuullisuus yritystoiminnassa; yrityksen tekstejä (viikko 30)

Edeltävyysehdot: Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojaksoon kuuluu itsenäisen opiskelun lisäksi paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle- verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.
Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta. Opintojakso toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Arviointi: 

Numeroarvio 0-5

Muuta infoa: 

Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Opettaja(t): Pirjo Rantonen
Email: pirjo.rantonen@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 28.01.2019 - 17.05.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ