Liiketalouden ala ja suomi toisena kielenä 3 (B2)

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Suomi toisena kielenä

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää ammatillista suomen kielen taitoaan. Opintojakso järjestetään Moodle-verkko-oppimisympäristössä suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti ammattiaineen opetukseen.

Tavoitteet
Opiskelija syventää liiketalouden alan ja käsitteiden tuntemustaan sekä perehtyy yrittäjämäiseen toimintaan. Opiskelija pystyy osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen liiketalouden alan korkeakouluopinnoissa. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeää ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä liiketalouteen liittyvistä aiheista. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.

Sisältö
Opintojaksolla tutustutaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan kuten verkostoitumisen hyötyihin ja oman osaamisen markkinointiin. Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Opiskelussa keskitytään kehittämään taitoja, joita tarvitaan korkeakouluopiskelussa. Kieliopinnoissa syvennetään liiketalouden alan sanaston ja suomen kielen rakenteiden tuntemusta.

Edeltävyysehdot
Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

– Verkkotapaamiset
– Yksilö- ja ryhmätehtävät
– Itsenäinen opiskelu
– Vertaisarviointi
– Oppimispäiväkirja

Vko 1: opintojakson avaus, oppimistehtävien annot
Vko 2: koulutusmahdollisuudet Suomessa
Vko 3: yrittäjyyskoulutus ja liiketalouden koulutus, verkostoituminen, verkkotapaaminen
Vko 4: verkostoituminen ja tiedonhankinta, verkkotapaaminen
Vko 5: oman osaamisen markkinointi ja esiintymistaito, verkkotapaaminen
Vko 6: hissipuheet, verkkotapaaminen
Vko 7: valintakoemateriaalitekstit, verkkotapaaminen
Vko 8: kirjoittaminen, valintakokeeseen valmistautuminen, verkkotapaaminen
Vko 9: verkkotesti, palaute, oppimispäiväkirjan palautus, verkkotapaaminen

Opintojaksoon kuuluu itsenäisen opiskelun lisäksi paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle- verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.
Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta.
Opintojakso toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Arviointi: 

Numeroarviointi 0–5

Muuta infoa: 

Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Opettaja(t): Antti Vähäkangas
Email: antti.vahakangas@oamk.fi, ilmoittautumista koskevat kyselyt osoitteeseen campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 28.01.2019 - 14.06.2019
Ajankohta: 01.08.2019 - 30.09.2019
TÄYNNÄ