Liiketoiminnan suunnittelu

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KIPA041

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa laatia yrityksen liiketoimintasuunnitelman.

Sisältö:
Yrityksen strateginen suunnitteluprosessi
Toiminta-ajatus, visio, arvot
Liikeidea
Liiketoimintasuunnitelma
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Maritta Seppälä
Email: maritta.seppala@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ