Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida liikeideaa ja tehdä sen pohjalta liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija tietää yrityksen perustamisen prosessin ja osaa hoitaa sen. Opiskelija tuntee yrityksen toimintaprosessit ja osaa suunnitella ja organisoida yrityksen käytännön toiminnan sekä arvioida toiminnan riskejä.

Sisältö:
yrittäjän ammatin edellytykset
– yritysideasta liikeideaksi, liiketoiminnan suunnittelu
– liiketoimintasuunnitelman laatiminen
– perustamistoimet ja yrittäjän velvoitteet (mm. lupa-asiat)
– kannattava yritystoiminta ja yrityksen rahoitus
– yrityksen käytännön toiminta
– verkostoituminen ja yritysyhteistyö
– riskienhallinta

Oppimistehtävät, yhteinen työskentely oppimisympäristössä (verkkokeskustelut, blogi ym.), asiantuntijaluennot sekä itsenäinen tiedonhaku tehtävien pohjaksi. Opintojakson hyväksyttävä suoritus edellyttää osallistumista yhteiseen verkkotyöskentelyyn oppimisympäristössä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: Opintojakson kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat sekä kaikki oman yrityksen perustamista tai liiketoimintasuunnitelman laatimista suunnittelevat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Sopii aloittaville yrittäjille sekä toimiville yrittäjille, jotka haluavat päivittää olemassa olevaa liiketoimintasuunnitelmaansa.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 28.08.2019
TÄYNNÄ