Liiketoiminta kehittyvillä markkinoilla

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Liiketoiminta kehittyvillä markkinoilla kurssilla tutustut näiden markkinoiden erityispiirteisiin, miten yritykset kansainvälistyvät ja toimivat kehittyvillä markkinoilla ja miten innovoidaan uusia ratkaisuja näille markkinoille. Kurssilla käsitellään paljon konkreettisia yritysesimerkkejä. Kurssi muodostuu eri teemoista, joita voit suorittaa itsenäiseen tahtiin (luennot ja kirjallinen materiaali). Kurssin lopputehtävässä sovellat oppimaasi käytäntöön esim. analysoimalla yritysten strategioita tai laatimalla oman liiketoimintasuunnitelman.

Kohderyhmä/Osallistujat: Ensisijaisesti kurssi on suunnattu liiketalouden opiskelijoille, mutta kurssille ovat tervetulleita myös muut, jotka ovat kiinnostuneita kehittyville maille suuntautuvasta liiketoiminnasta.

Tavoitteet: Opintojakson keskeinen sisältö koostuu seuraavista teemoista:
- kehittyvät markkinat kansainvälistymiskohteena
- kehittyvien vähävaraisten markkinoiden erityispiirteet
- yritysten liiketoimintamallien ja strategioiden analysointi
- uudenlaiset innovaatiot, kuten frugal innovation, reserve innovation, niukkaresurssinen innovointi
- esimerkkejä suomalaisyritysten liiketoiminnasta kehittyvillä markkinoilla

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa huomioida kehittyvät markkinat yrityksen kansainvälistymisen vaihtoehtona
- osaa kuvata kehittyvien markkinoiden erityispiirteitä, haasteita ja mahdollisuuksia
- osaa arvioida erilaisia liiketoimintamalleja ja -strategioita
- osaa tunnistaa resurssiniukkoihin innovaatioihin liittyvät ominaispiirteet
- osaa nimetä suomalaisia yrityksiä, jotka toimivat näillä markkinoilla
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Opintojakson kirjallinen materiaali on pääosin englanniksi, joten opiskelijoiden tulee olla tottuneita lukemaan vaativampaakin englanninkielistä materiaalia.
Opettaja(t): Jari Lindén
Email: jari.linden@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 06.06.2019 - 18.08.2019
TÄYNNÄ