Liikunnan didaktiikka

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: AL00BF77

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija tietää liikunnan kasvatukselliset, tiedolliset ja taidolliset tavoitteet sekä liikunnanohjauksen opetustyylit

Sisältö:
Liikuntakasvatus
Liikunnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
Opetustyylit
Turvallisuus liikunnanohjauksessa
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Kirsi Huotari
Email: kirsi.huotari@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 30.07.2019
TÄYNNÄ