Liikunnan ja ravitsemuksen merkitys äidille ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kuinka äiti voi vaikuttaa omaan ja vauvan terveyteen omilla liikunta- ja ravitsemustottumuksillaan? Tiedostatko, millaisiin liikunta- ja ruokavaliotekijöihin kannattaa tutkitusti kiinnittää huomiota jo ennen raskautta, raskauden aikana ja vielä sen jälkeen? Opiskele, mitä uusimmat suositukset ja tutkimukset osoittavat liikunnan ja ravitsemuksen roolista liittyen äidin hyvään terveyteen. Äidin hyvä terveys rakentaa pohjan myös tulevan lapsen hyvälle terveydelle.

Kohderyhmä/Osallistujat: Kaikki terveysalan opiskelijat. Sopii myös terveysalan täydennyskoulutukseen sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
Äidin terveyttä edistävät liikuntatottumukset ja ruokavalinnat ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen.
Äidin omien liikunta- ja ruokavaliovalintojen merkitys sekä äidin omaan terveyteen.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tietää ja osaa soveltaa käytäntöön raskautta suunnittelevan, raskaana olevan ja jo synnyttäneen äidin terveyteen vaikuttavia keskeisiä liikunta- ja ruokavaliosuosituksia.
Opiskelija osaa hyödyntää tähän aiheeseen liittyviä liikunta- ja ravitsemustutkimuksia, -suosituksia ja materiaaleja omassa työssään monipuolisesti ja yksilöllisesti soveltaen.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Eija Partanen-Kivinen
Email: eija.partanen-kivinen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ