Liikunnan ja ravitsemuksen merkitys äidille ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kuntoutusala, Raskaus ja perheet, Ruoka ja ravinto, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kuinka äiti voi vaikuttaa omaan ja vauvan terveyteen omilla liikunta- ja ravitsemustottumuksillaan? Tiedostatko, millaisiin liikunta- ja ruokavaliotekijöihin kannattaa tutkitusti kiinnittää huomiota jo ennen raskautta, raskauden aikana ja vielä sen jälkeen? Opiskele, mitä uusimmat suositukset ja tutkimukset osoittavat liikunnan ja ravitsemuksen roolista liittyen äidin hyvään terveyteen. Äidin hyvä terveys rakentaa pohjan myös tulevan lapsen hyvälle terveydelle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää ja osaa soveltaa käytäntöön raskautta suunnittelevan, raskaana olevan ja jo synnyttäneen äidin terveyteen vaikuttavia keskeisiä liikuntaan ja ruokavalioon liittyviä suosituksia ja näkökulmia.

Opiskelija osaa hyödyntää tähän aiheeseen liittyviä liikunta- ja ravitsemustutkimuksia, -suosituksia ja materiaaleja omassa työssään monipuolisesti ja yksilöllisesti soveltaen.

Keskeinen sisältö:

Äidin terveyttä edistävät liikuntatottumukset ja ruokavalinnat ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen.
Äidin omien liikunta- ja ruokavaliovalintojen merkitys sekä äidin omaan ja että vauvan terveyden edistämiseen.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 100 % verkkokurssi (Moodle) Suoritustavat Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, annetussa aikataulussa. Huom. Osa opintojaksolla käytettävästä materiaalista on englannin kielellä.
Arviointi: 
Verkkotehtävien tekeminen annettujen ohjeiden mukaisesti hyväksytysti ja niiden palauttaminen Moodleen annetussa aikataulussa. Arviointiasteikko: S/0 (hyväksytty/hylätty)
Aikaisemmat opinnot: Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014.
Opettaja(t): Partanen-Kivinen Eija
Email: eija.partanen-kivinen@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Huom: Ilmoittautuminen on mahdollista kaikille asiasta kiinnostuneille. Sopii erityisesti terveysalan opiskelijoille ja terveysalan täydennyskoulutukseen.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 01.12.2019
Ajankohta: 03.02.2020 - 30.04.2020