Liikunta- ja ravitsemushoito osaksi mielenterveyttä

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Voidaanko mielenterveyttä ja aivoterveyttä edistää terveellisillä elämäntavoilla? Kuinka esim. liikunta ja ravitsemus vaikuttavat mielenterveyteen ja aivojen terveyteen? Avataan liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvää tutkimusnäyttöä ja sen hyödyntämistä mielenterveyttä edistävässä työssä. Mikä on tai mikä voisi olla liikunnan ja ravitsemuksen rooli osana mielenterveystyötä – katsaus nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen.

Opintojaksolla opiskellaan liikunta- ja ravitsemushoitoa hyödyntäviä uusia ja tutkitusti hyväksi havaittuja toimintatapoja ja näkökulmia, joita voidaan käyttää osana lääkkeetöntä mielenterveyden edistämistyötä.

Kohderyhmä/Osallistujat: Kaikki mielenterveyden edistämisestä kiinnostuneet – soveltuu erityisesti terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille. Sopii myös terveysalan täydennyskoulutukseen sekä avoimen AMK-opintoihin.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
Mielenterveyttä edistävä kokonaisruokavalio teoriassa ja käytännössä – mitä kannattaa syödä ja mitä ei kannata?
Mielenterveyttä edistävät ravintotekijät tutkimusten valossa
Liikunnan merkitys mielenterveydelle – millaista liikuntaa ja miksi?
Mielenterveys ja liikunta tutkimuksien valossa

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa käytäntöön keskeisimpiä liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä aivo- ja mielenterveyttä edistäviä tekijöitä
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Sari Aalto
Email: sari.aalto@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ