Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Sisältö: Suomalaisten lasten liikuntakäyttäytyminen sekä liikuntaa mahdollistavat ja estävät tekijät, Lasten ja nuorten terveysliikunnan uusimmat suositukset ja niiden hyödyntäminen, Lasten ja nuorten fyysisten ja psyykkisten valmiuksien sekä ominaisuuksien kehittäminen, Liikunnan terveysvaikutukset kasvavan lapsen ja nuoren kehityksen tukena, Ohjaus ja valmentaminen liikuntakäyttäytymisen ja harrastamisen motivoinnissa/edistämisessä.

Tavoitteet: Tavoitteet: Opiskelija perehtyy kirjallisuuden ja uusimpien tutkimusten avulla mahdollisuuksiin vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun harrastamisen edistämiseen, Opiskelija tietää liikunnan ja urheilun merkityksen lapsen ja nuoren kasvu- ja kehitystapahtumassa. Opiskelija tietää lasten ja nuorten fyysisen kunnon osa-alueiden harjoittamisen perusteita sekä tunnistaa oman roolin liikunta-aktiivisuuden edistämisessä, Opiskelija osaa kuvata lapsuusiässä aloitetun liikunta-aktiivisuuden yhteiskunnallisen merkityksen.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen opiskelu Moodle-alustalla (essee tehtävät ja lähteisiin perustuvaa keskustelua)

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Opintojaksolle ei edeltävyysehtoja.
Opettaja(t): Marjut Koivisto, Pirkko Mäntykivi
Email: pirkko.mantykivi@seamk.fi; marjut.koivisto@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 18.04.2019 - 07.06.2019
TÄYNNÄ