Logistiikan perusteet

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

1. Mitä on logistiikka
– Logistiikka uravalintana
– Logistiikan käsite
– Logistiikan jakotapoja
2. Logistiikan trendit
– Yleiset megatrendit
– Logistiikan sosiaaliset trendit
– Logistiikan teknologiset trendit
3. Logistiikan osa-alueet
– Logistiikan osa-alueet
– Kokonaiskuva logistiikasta
– Osa-alueiden ymmärtäminen yrityksissä ja organisaatioissa

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkkomateriaalit, virtuaaliset ekskursiot, tehtävät, itsenäinen työskentely. Tehtävien deadlinet 30.11.
Arviointi: 
numeroarvio
Aikaisemmat opinnot: ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Henri Kervola
Email: henri.kervola@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 30.09.2019
Ajankohta: 26.08.2019 - 30.11.2019