Logistiikan perusteet

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet
•Logistiikan käsite ja jakotavat
•Logistiikan trendit ja niiden vaikutus logistiikkaan
•Logistiikan osa-alueet
•Logistiikka toimialana

Sisältö
•Mitä on logistiikka
•Logistiikan trendit
•Logistiikan osa-alueet
•Logistiikkaselvitys
•Virtuaaliekskursiot

Opiskelumateriaali
•Optima-työtilasta löytyvä materiaali ja linkit muihin materiaaleihin.

Arviointi
•Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5 seuraavasti.

– Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa innovatiivisesti soveltaa oppimiaan taitoja käytännön tilanteissa. 90-100 % (pisteistä)
– Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee lähes kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja käytännön tilanteissa. 80-89 %
– Hyvä (3): Opiskelija ymmärtää kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja käytännön tilanteissa. 70-79 %
– Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja käytännön tilanteissa. 60-69 %
– Välttävä (1): Opiskelija tuntee kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat, mutta hänellä on vaikeuksia hyödyntää näitä tietoja käytännön tilanteissa. 50-59 %

Esitietovaatimukset (aiemmin suoritetut opintojaksot tai vastaava osaaminen)
– Ei ole

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Kysymyspatterit, virtuaaliset keskustelut, blogit, virtuaaliset ekskursiot, koe.Suoritetaan kevään aikana. Tarkempi aikataulu ilmoittautumisen jälkeen.

Arviointi: 

Numeroarvio

Muuta infoa: 

Tietokone ja nettiyhteys.

Opettaja(t): Henri Kervola
Email: henri.kervola@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.05.2019
Ajankohta: 01.12.2018 - 31.08.2019