Logistiikan perusteet

-
3 OP

Ala:  Johtaminen ja esimiestyö, Kestävä kehitys ja kiertotalous, Logistiikka, Tekniikan ja liikenteen ala, toimitusketju

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Oppija ymmärtää mitä logistikka on sekä uravalinnan, logistiikan käsitteen että eri jakotapojen näkökulmasta. Oppija tietää logistiikan sosiaaliset ja teknologiset trendit. Oppija tunnistaa logistiikan osa-alueet ja ymmärtää niiden merkitystä yritysten ja organisaatioiden toiminnassa. Oppija muodostaa itselleen kokonaiskuvan logistiikasta.
Sisältö:
-Mitä logistiikka on
-Logistiikan trendit
-Logistiikan osa-alueet

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely ja työtilan yhteisiin nettikeskusteluihin osallistuminen.

Arviointi: 

Numeroarvio.
Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa innovatiivisesti soveltaa oppimiaan taitoja käytännön tilanteissa.
Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee lähes kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja käytännön tilanteissa.
Hyvä (3): Opiskelija ymmärtää kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja käytännön tilanteissa.
Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja käytännön tilanteissa.
Välttävä (1): Opiskelija tuntee kaikki osaamistavoitteissa kuvatut asiat, mutta hänellä on vaikeuksia hyödyntää näitä tietoja käytännön tilanteissa.

Muuta infoa: 

Tietokone ja nettiyhteys.

Aikaisemmat opinnot: 

-0

Opettaja(t): Henri Kervola
Email: henri.kervola@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 29.02.2020
Ajankohta: 13.01.2020 - 15.05.2020