Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2

-
5 OP

Tekniikan ja liikenteen ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tuntee rautatieliikenteen rakenteen painottuen itäliikenteeseen. Hän ymmärtää Euroopan, Suomen ja Kymenlaakson tärkeyden itäiseen rautatieliikenteeseen sekä rautatieprosessin myös asiakkaan näkökulmasta. Merikuljetuksissa painotetaan Venäjän tärkeyttä ja opiskelija osaa merikuljetusprosessin Suomesta Venäjälle. Opiskelija osaa Saimaan kanavan prosessikuvauksen. Hän ymmärtää telematiikan merkityksen osana logistiikkaprosessia. Opiskelija tiedostaa kansainvälisen kaupan tullauksiin liittyviä erityistapauksia, myös ns.vihreän linjan maantieprosessin.

Rautatiekuljetusprosessi, merikuljetusprosessi, Saimaan kanavan kuljetusprosessi, telematiikan käyttö logistiikassa, tullauksen erityistapaukset.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Raimo Päivärinta
Email: raimo.paivarinta@xamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018
Ajankohta: 07.01.2019 - 24.02.2019