Lukupiiri

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla perehdytään kaunokirjallisuuteen, runoihin ja novelleihin sekä kirjallisuuden analysointiin.
Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat kehittää itseään lukijoina ja saada uusia näkökulmia kirjallisuuteen.

Tavoitteet: Opintojakson sisällöt: lukemisen tavat, proosa ja runous, kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteet.
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
tietää erilaisia lukemisen tapoja
tietää kirjallisuuden lukemiseen ja tulkintaan liittyviä käsitteitä
tietää kaunokirjallisuuden suuntauksia ja tyylejä
ymmärtää kaunokirjallisuuden merkityksen osana kulttuurista ja yhteisöllistä
perintöä ja maailmankuvaa.
Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat kehittää itseään lukijoina ja saada uusia näkökulmia kirjallisuuteen.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso on verkkototeutus ja opintojaksolla on eri tyyppisiä tehtäviä, jotka suoritetaan itsenäisesti. Lukupiirissä keskustellaan, jaetaan kokemuksia lukemisesta sekä analysoidaan erilaisia tekstejä. Lukupiirin aikana jokainen lukee yhden kotimaisen teoksen annetuista vaihtoehdoista.
Opintojakson aloituswebinaari 6.6.2019 kello 17.00

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: Opintojaksolle osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista.
Opettaja(t): Hanna-Kaisa Turja
Email: hanna-kaisa.turja@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt:  avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019