Luomutuotanto

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tuntee luomutuotannon merkityksen Suomessa ja EU:ssa ja tuntee tuotannon ehdot. Hän osaa laatia luomutuotantoon siirtyvän yrityksen siirtymävaihesuunnitelman. Hän tuntee luomutilan peltoviljelyn ja kotieläintuotannon järjestämisen.
– luonnonmukainen kasvien viljely
– luonnonmukainen kotieläintalous
– luomutuotannon periaatteet, säädökset ja ohjeet
– luomutuotannon valvontajärjestelmä
– siirtymävaihesuunnitelma
– luomutuotannon järjestäminen

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen työskentely verkossa oman aikataulun mukaan
Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty (Korjattava)
Muuta infoa: Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa luomuviljelijän koulutustodistuksen
Aikaisemmat opinnot: Kotieläintuotannon ja kasvintuotannon perusteet
Opettaja(t): Mirja Riipinen
Email: mirja.riipinen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 31.05.2020
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.05.2020