Luomutuotanto

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Luomukasvinviljelyn ja luomukotieläintuotannon opintojakso, missä perehdytään luomutuotantoon Ruokaviraston luomuehtoihin perustuen. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija saa todistuksen luomutuotannon sitoumuksen edellyttämästä kouluttautumisesta.

Tavoitteet: Opiskelija tuntee luomutuotannon merkityksen Suomessa ja EU:ssa ja tuntee tuotannon ehdot. Hän osaa laatia luomutuotantoon siirtyvän yrityksen siirtymävaihesuunnitelman. Hän tuntee luomutilan peltoviljelyn ja kotieläintuotannon järjestämisen. - luonnonmukainen kasvien viljely - luonnonmukainen kotieläintalous - luomutuotannon periaatteet, säädökset ja ohjeet - luomutuotannon valvontajärjestelmä - siirtymävaihesuunnitelma - luomutuotannon järjestäminen
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: Kotieläintuotannon ja kasvintuotannon perusteet
Opettaja(t): Mirja Riipinen
Email: mirja.riipinen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 13.06.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 30.09.2019