Luonnon monimuotoisuus 5op

-
5 OP

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Monimuotoisuuden käsitteistö, talousmetsien tärkeimmät elinympäristöt, maatalouden perinnebiotoopit, suojelua ohjaavat säädökset, elinympäristöjen tunnistaminen.

Tavoitteet: Opiskelija osaa luonnon monimuotoisuuden käsitteistön keskeisen sisällön. Kehittää omaa kasviosaamistaan. Osaa tunnistaa maastossa tärkeimmät talousmetsien elinympäristöt ja maatalouden perinnebiotoopit. Ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ekosysteemipalvelujen tuotannon edellytyksenä. Opiskelija tietää lainsäädännön asettamasta luonnonhoidon vähimmäistasosta ja vapaaehtoisista suojelun keinoista. Hän osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

– Opintojakson Moodle-alusta avautuu 2.5.2019
– Opintojaksolle täytyy kirjautua xx.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa
– Johdantoluento/nauhoite toukokuun alussa
– Materiaaliin perehtyminen toukokuussa
– Monivalintatentti kesäkuun alussa
– Ohjeistus maastotehtävään toukokuun lopussa
– Maastotehtävien palautus keskustelualueelle viimeistään 15.8.2019 klo 23.55
– Opponointi kolmesta esityksestä viimeistään 31.8.2019
– Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.9.2019 mennessä

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Opettaja(t): Veikko Maijala ja Maarit Timonen
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ