Luonnonvara-alan kiertotalous-projekti

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso painottuu mikro- ja pk-yritysten kiertotalouspotentiaaliin ja kiertotalouden systeemianalyysiin. Suositeltavaa, että ennen projektiopintojaksoa on suoritettu/yhtä aikaa ollaan suorittamassa luonnonvara-alan kiertotalous -opintojaksoa.
o Osaa asemoida pienen mittakaavan tuotantolaitokset osaksi kiertotaloutta.
o Ymmärtää bio- ja kiertotalouden mahdollisuudet pienen mittakaavan tuotantolaitoksille
o Osaa alan keskeisen lainsäädännön ja tietää bio- ja kiertotalouden poliittisen ohjauksen tavoitteet pienen mittakaavan kiertotaloudessa
o Osaa analysoida bio- ja kiertotalouden materiaali- ja energiavirtoja pienen mittakaavan yrityssymbiooseissa
o Ymmärtää logististen ratkaisujen merkityksen pienen mittakaavan kiertotalouden arvoketjuissa

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Webinaari, Nauhoiteopetusmateriaali, vertaistukityöskentely, itsenäinen, projektimainen toteutus

Arviointi: 

numeroarvio 1-5, Videoitu projektiesitys, vertaisarviointi

Opettaja(t): Kalle Santala
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 27.05.2019
Ajankohta: 03.06.2018 - 15.08.2019