Luonnonvara-alan kiertotalousopinnot

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Koulutuksen tarkoituksena on tuottaa osaajia, jotka ymmärtävät kiertotalouden toimintaperiaatteet, tuntevat materiaalivirtojen lähteet, merkityksen ja käytettävyyden ja hallitsevat systeemianalyysin perusteet kiertotalouden näkökulmasta. Koulutus tarjoaa lisäksi osaamista liiketoimintapotentiaalin tunnistamiseen, materiaali- ja energiatehokkuuden huomioimiseen sekä tuotantosuunnitteluun.
o Tietää kiertotalouden termistön ja osaa asemoida luonnonvara-alan toimijat osaksi kiertotaloutta
o Tietää bio- ja kiertotalouden materiaali-, energia- ja sivuvirtojen kierron periaatteet monitasoisesti (Energia, materiaalit, kemikaalit, muut)
o Ymmärtää bio- ja kiertotalouden merkityksen valtakunnallisesti ja yritystasolla sekä vaikutukset systeemirakenteeseen
o Ymmärtää materiaalien kierron tehostamisen tarpeen yritys- ja yhteiskuntatasoilla
o Osaa alan keskeisen lainsäädännön ja tietää bio- ja kiertotalouden poliittisen ohjauksen tavoitteet teollisen mittakaavan kiertotaloudessa Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisesti
o Osaa analysoida bio- ja kiertotalouden materiaali- ja energiavirtoja teollisen mittakaavan yrityssymbiooseissa
o Ymmärtää suljettujen kiertojen mahdollisuudet ja kustannustehokkuuden teollisessa kiertotaloudessa
o Ymmärtää logististen ratkaisujen merkityksen teollisen kiertotalouden arvoketjuissa

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Webinaari, Nauhoiteopetusmateriaali, vertaistukityöskentely, itsenäinen

Arviointi: 

numeroarvio 1-5 Tentti, Tehtävät, Vertaisarviointi

Opettaja(t): Kalle Santala
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 29.04.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 14.06.2019