Luonnosta hyvinvointia ja palveluja – Green Care ja Blue Care

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaaminen: Opiskelija tunnistaa luonnon hyvinvointivaikutuksia ja ymmärtää luontosuhteen merkityksen. Opiskelija määrittelee käsitteet Green Care ja Blue Care. Opiskelija nimeää luontoon perustuvia toimintamuotoja ja analysoi Green Care -palveluille soveltuja toimintaympäristöjä. Opiskelija tarkastelee Green Care -palveluiden asiakasryhmiä ja asiakastarpeita ja tutkii laadukkaan Green Care -palvelun peruselementtejä ja -edellytyksiä sekä laadunhallinnan työkaluja. Opiskelija tarkastelee vesiluonnon hyödyntämismahdollisuuksia hyvinvointipalveluissa. Opiskelija suunnittelee eri asiakasryhmien tarpeisiin soveltuvia luontolähtöisiä hyvinvointipalveluita.

Käsiteltävät asiat: Luonnon hyvinvointivaikutukset: luontosuhde: Green Care ja Blue Care: Green Care -palveluiden peruselementit ja -edellytykset: luontoon perustuvat toimintamuodot ja -ympäristöt: Green Care -palveluiden asiakasryhmät ja asiakastarpeet: alan itsesääntely ja laatumerkit: laadukas Green Care -palvelu: vesiluonnon mahdollisuudet hyvinvointipalveluissa: luontolähtöisten hyvinvointipalveluiden suunnittelu.

Syntyvän osaamisen luokitus: Perusosaaminen, ei ennakko-opintoja.

Opintojakso tuottaa Green Care -laatumerkkien edellyttämän teoreettisen Green Care -osaamisen. Green Care Finland ry:n hallinnoimat Green Care -laatumerkit (LuontoVoima ja LuontoHoiva) edellyttävät palveluntuottajalta 1) ammatillista osaamista, joka on suhteessa tarjottavaan palveluun sekä 2) teoreettisen Green Care -osaamisen (5op). Tämä Green Care ja Blue Care -Luonnosta hyvinvointipalveluja jakso (5op) täyttää laatumerkin edellyttämän teoreettisen Green Care -osaamisen vaatimuksen ja on siihen tarkoitukseen hyväksytty.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojakso sisältää viisi yksilötehtävää. Opintojakso on avoinna opiskelijoille 1.1.2019 – 30.11.2019 ja sen voi aloittaa ja suorittaa omassa tahdissa tuolla aikavälillä. Opintojakson tehtävät arvioidaan seuraavasti: 30.3.menessä palautetut tehtävät/ 30.5. mennessä palautetut tehtävät / 31.7. mennessä palautetut tehtävät/ 30.9. mennessä palautetut tehtävät / 30.11. mennessä palautetut tehtävät. Arviointiaika on kolme työviikkoa. Viimeinen mahdollinen tehtävien palautuspäivä on 30.11.2019. Opintojaksopohja sulkeutuu 30.11.2019, eikä sen jälkeen enää voi palauttaa tehtäviä. HUOM! Opettajien loma-aikana 15.6. -11.8. ei kukaan ole hyväksymässä ilmoittautumistasi eli hoidathan ilmoittautumisesi viimeistään 14..6., jos haluat suorittaa opintojaksoa kesällä. HUOM! CampusOnlinen kautta tuleville opiskelijoille ilmoittautuminen opintojaksolle päättyy 15.10.2019. Tehtävä 1 : 6 h Tehtävä 2: 3 h Tehtävä 2: 10 h Tehtävä 3: 74 h Tehtävä 4: 40 h
Arviointi: 
Eri tehtävien arviointikriteerit opintojakson Moodlessa.
Muuta infoa: HUOM! Opintojakson toteutusaika CampusOnlinen kautta tuleville opiskelijoille on toteutussuunnitelmasta poiketen: 17.1-30.11.2019. Toteutussuunnitelmassa oleva toteutusaikaväli koskee ainoastaan SAMKin tutkinto-opiskelijoita ja avoimen AMKin opiskelijoita.
Opettaja(t): Maarika IIjolainen ja Jaana Ruoho
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi


Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 15.10.2019
Ajankohta: 17.01.2019 - 30.11.2019
TÄYNNÄ