LVISA-tekniikan perusteet

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Sisäilmasto- ja LVI-tekniikka (2 op): opiskelija tuntee terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston kriteerit sekä yleispiirteisesti LVI-järjestelmät.
Automaatiotekniikka ja sähköasennukset (1 op): opiskelija tuntee kiinteistön automaatiotekniikan mahdollisuudet ja käsitteet sekä sähköjärjestelmien perusteita.

Tavoitteet: Sisäilmasto ja LVI-tekniikka: Sisäilmastotekijät. Sisäilmastoa koskevat säädökset ja niiden tavoitteet. Lämmitystehon ja energian tarpeen laskenta. LVI-järjestelmien kuvaukset. Automaatiotekniikka ja sähköasennukset: Kiinteistöautomaatio. Sähköturvallisuus. Rakennuksen sähköjärjestelmät.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen opiskelu. Opinojaksossa on kaksi asiakokonaisuutta: LVI-osa ja sähkö-osa. Kummastakin osasta on omat oppimistehtävät.
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia esitietoja.
Opettaja(t): Tomi Jäävirta, Ismo Pitkänen
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 31.08.2019