Maatilan verosuunnittelu

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Maatilan verosuunnittelukurssilla otat haltuusi maatilan verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät asiat. Veroasiat opitaan itsenäisesti tai pienissä ryhmissä tehtävien käytännöllisten harjoitusten kautta, tukena asiantunteva ohjaaja. Jokaisen viikon teemaan liittyy etukäteistehtävä ja verkkoluento. Viikkotehtävillä testataan osaamisen kehittymistä säännöllisesti. Verkkoluennoilla keskustellaan aiheesta ja ratkotaan ongelmakohdat sekä tehdään veroharjoituksia.

Osaamistavoitteet

Osaat verosuunnittelun perusperiaatteet ja niiden avulla osaat optimoida kehittyvän maatilayrityksen verotuksen.

Keskeinen sisältö

– Maatalouden verotus
– Metsäverotus
– Arvonlisävero
– Verosuunnittelu
– Kehittyvän maatilan verosuunnittelu

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100% verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tenttiin/työpajatyöskentelyyn.

Vaatimustaso: Hyväksyttyyn suoritukseen tulee osoittaa perehtyneensä aiheeseen ja hallitsevansa kohtuullisesti kurssiin kuuluvat aiheet.

Arviointiasteikko: 0-S (hyväksytty/hylätty)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Hannu Viitala
Email: hannu.viitala@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 20.12.2019
TÄYNNÄ