Maineen johtaminen viestinnän keinoin

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa
– laatia yhteisön toimintaa tukevan kohderyhmäkohtaisen julkisuus- ja mediastrategian sekä ylläpitää käytännön mediasuhteita
– rakentaa ja johtaa työyhteisön mainetta erilaisilla julkisuuden areenoilla
– viestiä proaktiivisesti poikkeustilanteissa ja erilaisissa kriiseissä

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Ensimmäinen webinaari 25.9.
Lukupiirityöskentely pienryhmissä, henkilökohtainen oppimispäiväkirja sekä ennakkotehtävä. Oppimisen jakaminen opintojakson loppuseminaarissa kuuluu myös sisältövaatimuksiin.

Arviointi: 

H-5

Muuta infoa: 

Tällä opintojaksolla perehdytään johtamisviestinnän perusteisiin ja maineen johtamiseen viestinnän keinoin. Tule mukaan opintojaksolle, jos olet kiinnostunut yritysviestinnästä ja maineen johtamisesta. Opintojaksolla käytettävä kirjallisuus esitellään avausluennolla ja sen jälkeen opintojakson työtilassa Optimassa.

Aikaisemmat opinnot: 

Et tarvitse aikaisempia opintoja aiheesta, mutta aihepiirin sisältöjen ymmärtämistä edesauttaa, jos sinulla on oman koulutusalan perusopinnot suoritettu.

Opettaja(t): Kaarina Murtola
Email: kaarina.murtola@laurea.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@laurea.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 09.09.2019 - 22.12.2019
TÄYNNÄ