Mallinnuksen erikoiskurssi

-
3 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa soveltaa 3-d-mallinnusohjelmia vaativiin suunnittelutehtäviin

Työskentelytavat ja aikataulutus: Tietoiskut ja Q&A-sessiot kurssin aihepiirin teemoista. Tiedonhaku, yhteisen tiedon rakentaminen, harjoitustehtävien tekeminen, oppimisen testaaminen teemoja reflektoimalla verkko-oppimisympäristössä
Arviointi: 
Numeroarvio. Taso 1: Opiskelija osaa toimia osana kurssin oppivaa yhteisöä opintojaksolla sovittujen työkalujen käytön osaamisen syventämisessä ja toimia tehtävän antojen mukaisesti osoittaen perehtyneisyyttä työkalujen ja menetelmien käyttöön. Taso 3: Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti kurssin jäsenenä yhteisen osaamisen kehittämisessä sekä soveltaa monipuolisesti opintojaksolla sovittuja työvälineitä ja tekniikoita. Taso 5: Opiskelija osaa jakaa omaa osaamistaan muille sekä ottaa vastuuta myös muiden ryhmänsä jäsenten oppimisesta ja valita tavoitteen kannalta sopivimmat työkalut sekä esittää perusteltuja vaihtoehtoja.
Aikaisemmat opinnot: 3D-Cad ohjelmien sujuva käyttö suunnittelutehtävissä
Opettaja(t): Ari vesikko
Email: ari.vesikko@lamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@lamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 04.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 15.12.2019