Management Accounting

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Course code: KBBA022

Tavoitteet: Objectives:
The students will know the meaning of profitability and learn how to make calculations required by managers for planning, decision-making and control.

Contents:
General terms and aims in management accounting
Economic balance: profitability, liquidity and solidity
Cost-volume-profit analysis
Long-term calculations, investments
Budgeting
Cost accounting
Activity based costing
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Online course, DevMoodle

Arviointi: 

Pass / fail

Opettaja(t): Raija Jormakka
Email: raija.jormakka@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ