Markkina- ja kilpailuympäristöanalyysi

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Osaat tunnistaa ja kuvata yrityksen markkina- ja kilpailuympäristöön liittyvää tiedon tarvetta.
Osaat hankkia ja analysoida yrityksen markkina- ja kilpailuympäristöä koskevaa oleellista tietoa.
Osaat tehdä johtopäätöksiä ja soveltaa tietoa käytännön päätöksentekoon.

Sisältö:
Mitä ovat yrityksen markkina- ja kilpailuympäristön toimijat ja vaikuttavat tekijät?
Millaista tietoa yritys tarvitsee markkina- ja kilpailuympäristöstään?
Miten yritys voi hankkia ja analysoida tietoa markkina- ja kilpailuympäristöstä?
Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen talouden hallintaan?
Miten tietoa käytetään päätöksenteossa?
Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali koostuu opettajan kokoamasta aineistosta, joka löytyy opintojakson alkaessa Moodlesta. Aineistona on videoita, e-kirjalinkkejä, ja linkkejä eri tahojen nettisivuille, joista voi hankkia tietoa tulevaisuuden tutkimisesta, trendeistä jne.

Suoritustapa:
2 pakollista yksilötehtävää, joilla voi saavuttaa maksimissaan arvosanan 2: Tehtävässä 1 analysoidaan yrityksen toimintaympäristöä ja tehtävässä 2 analysoidaan valitsemasi yrityksen toimintaympäristön tulevaisuuden trendejä. Kolmas tehtävä on paritehtävä ja vapaaehtoinen. Kolmannessa tehtävässä tutustutaan yrityksen rahoitusvaihtoehtoihin sekä tarkastellaan yrityksen taloudellista toimintaympäristöä. Lisäksi tehtävässä innovoidaan uusia palveluja ja/tai tuotteita perustuen tehtävässä 1 ja 2 analysoidulle yritykselle.

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen eli se edellyttää noin 135 tunnin työmäärää.

Tavoitteet: Kts. kohta 'Opintojakson kuvaus' edellä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Ei tiedossa.
Arviointi: 
0-5
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoa.
Opettaja(t): Avoimen AMK:n opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 07.04.2019
Ajankohta: 15.05.2019 - 31.08.2019