Markkinoinnilla menestykseen

-
5 OP

Ala:  Markkinat ja markkinointi, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija oppii ymmärtämään markkinoinnin merkityksen yrityksen menestystekijänä. Opiskelija oppii markkinointikonseptien, henkilökohtaisen myyntityön ja asiakkuudenhallinnan perusasiat sekä osaa soveltaa erityisesti pienyrityksen näkökulmasta keskeisimpiä markkinoinnin oppeja.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot. Tarkempi ohjeistus Moodleinfon yhteydessä. Ac-opetus ja ohjaus 4 h Oppimistehtävät 40 h Itsenäinen työskentely 32 h Oppimateriaaleihin tutustuminen 33 h
Arviointi: 
Oppimistehtävä 85 % Aktiivinen läsnäolo opetus- ja ohjaustilanteissa 15 % Arviointiasteikko: hyväksytty 5-1/hylätty 0
Opettaja(t): Ulla Kärnä
Email: Ulla.Karna@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Huom: Ilmoita kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoite ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 23.02.2020
Ajankohta: 09.03.2020 - 31.05.2020