Markkinoinnin strateginen kehittäminen

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: LT00BJ52

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää strategisen markkinointiajattelun periaatteet osana yrityksen liiketoimintastrategian kehittämistä.

Sisältö:
Strategisen markkinoinnin osa-alueet
Toimintaprosessien koordinointi
Asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakaslähtöisten toimintojen ja tuotteiden kehittäminen
Brändiajattelu ja -viestintä markkinoinnin strategisena osa-alueena
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Mervi Väisänen
Email: mervi.vaisanen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ