Markkinoinnin strateginen kehittäminen

-
5 OP

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija ymmärtää strategisen markkinointiajattelun periaatteet osana yrityksen liiketoimintastrategian kehittämistä.
Sisältö: 1) strategisen markkinoinnin osa-alueet, 2) toimintaprosessien koordinointi, 3) asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakaslähtöisten toimintojen ja tuotteiden kehittäminen, 4) brändiajattelu ja -viestintä markkinoinnin strategisena osa-alueena.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Arviointi: 

0 – 5

Opettaja(t): Mervi Väisänen
Email: mervi.vaisanen@kamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
TÄYNNÄ