Markkinointi ja viestintä Saksan markkinoilla

-
3 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLVY302

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee Saksan markkina-alueen keskeiset osa-alueet sekä osaa ottaa huomioon kommunikoinnin- ja viestinnän ominaispiirteet toimiessaan Saksan markkinoilla. Lisäksi opiskelijalla on perustiedot saksalaisen yhteiskunnan rakenteesta.

Sisältö:
Saksan erityispiirteet markkina-alueena
-talouselämä ja yrityskulttuuri
-saksalainen liiketoimintaympäristö

Saksa markkinoinnin ja viestinnän haasteena
-markkinointiviestinnän ympäristö
-ostokäyttäytyminen
-markkinointi- ja viestintätilanteiden erityispiirteet

Saksan kieli ja kulttuuri
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Liisa Mikkonen
Email: liisa.mikkonen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ