Markkinointioikeus

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kurssi sisältää 4 markkinointioikeuden osa-aluetta.
1. Markkinointia koskeva sääntely
– tarkoittaa kuluttajan suojaa ja kilpailevan yrityksen suojaa markkinoinnissa sekä markkinoinnin erityissääntelyä (esim. radio- ja televisiomainonta)
-tämän osa-alueen painoarvo kurssin arvosanan muodostumisessa on 2/5
2. Kilpailun rajoituksia koskeva sääntely
-tarkoittaa esim. kiellettyjä sopimuksia koskevaa sääntelyä (”kartellit”)
-tämän osa-alueen painoarvo kurssin arvosanan muodostumisessa on 1/5
3. Markkinointiin liittyvä immateriaalioikeus
-tarkoittaa immateriaalioikeuksia (esim. tavaramerkki) koskevaan sääntelyyn tutustumista
-tämän osa-alueen painoarvo kurssin arvosanan muodostumisessa on 1/5
4. Markkinointiin liittyvä tietosuoja
-tarkoittaa esim. v. 2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen huomioimista markkinointiin liittyvien tietojen käsittelyssä
-tämän osa-alueen painoarvo kurssin arvosanan muodostumisessa on 1/5

Työskentelytavat ja aikataulutus: Kurssin Optima työtilassa olevaan tai siellä ilmoitettuun materiaaliin perehtyminen ja itsenäisen tehtävän tekeminen kurssin kaikkien osa-alueiden osalta, eli 4 itsenäistä tehtävää
Arviointi: 
Arvioitava aineisto: Itsenäiset tehtävät 4 kpl, joiden arvosanojen (1-5) keskiarvo on kurssin arvosana.
Muuta infoa: 
  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat siten, että Turun AMKin opiskelijoille on määritelty opiskelijakiintiö 20 ja muiden Suomen amkien opiskelijakiintiö on: 20 opiskelijaa. Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.
  • Turun AMK:n omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.
Opettaja(t): Tapio Jaakkola
Email: tapio.jaakkola@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 16.09.2019
Ajankohta: 23.09.2019 - 13.12.2019