Matemaattiset työvälineet

-
5 OP

Tekniikan ja liikenteen ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson kuvaus: Insinööritieteiden matemaattiset perustaidot

Opintojakson sisältö:  Luvut ja laskutoimitukset, potenssioppi, polynomi- ja rationaalilausekkeet, yhtälöoppia, suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset, suora- ja vinokulmainen kolmio, taso- ja avaruusgeometriaa

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen opiskelu verkkomateriaalien avulla; opetusvideot, sähköiset harjoitustehtäväpaketit, verkkoklinikka. Opiskelu jakaantuu seitsemälle viikolle. Opintojakson lopussa on verkkotentti.

Arviointi: 

Numeroarvio 0-5

Opettaja(t): Erjaleena Koljonen
Email: erjaleena.koljonen@lamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 02.12.2018
Ajankohta: 07.01.2019 - 30.04.2019
TÄYNNÄ