Matematiikan kertaus liiketalouden opiskelijoille

-
3 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLWY133

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija kertaa liiketalouden opiskelussa tarvittavat matematiikan perustaidot.

Sisältö:
Peruslaskutoimitukset, lausekkeiden käsittely, yhtälöt, prosenttilaskenta.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Ari Teirilä
Email: ari.teirila@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ