Matematiikan kertaus liiketalouden opiskelijoille

-
3 OP

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija kertaa liiketalouden opiskelussa tarvittavat matematiikan perustaidot.
Sisältö: peruslaskutoimitukset, lausekkeiden käsittely, yhtälöt, prosenttilaskenta.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Simo Määttä
Email: simo.maatta@kamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
TÄYNNÄ