Matematiikka 1

-
5 OP

Ala:  Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tämä opintojakso sisältää niiden matemaattisten tietojen ja taitojen harjaannuttamista, jotka ovat välttämättömiä amk-insinööriopinnoissa fysiikassa ja ammatillisissa aineissa. Opintojakson sisältö antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun alan opintoja varten.

Opintojakson suoritettuasi osaat sieventää lausekkeita, muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä sekä piirtää, muodostaa ja analysoida alkeisfunktioita. Hallitset kolmioiden trigonometrian ja sinikäyrän. Lisäksi opintojakso sisältää valinnaisena matriiseja, geometriaa, talousmatematiikkaa, kompleksilukuja.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso sisältää opetusvideoita ja tiedostomuotoista opetusmateriaalia, automaattisesti itsensä korjaavia ja palautetta antavia testejä, soveltavien tehtävien luomista, pienryhmät opiskelun tueksi, pienryhmissä täytettävän itsearviointilomakkeen, ryhmätyön, sekä opintojen lopussa verkkovalvotusti tehtävän kokeen. Opettajalta on saatavissa ohjausta oppimisympäristön kysymyspalstan kautta, iltaisin järjestettävissä vapaaehtoisissa nauhoitettavissa webinaareissa ja sähköpostitse rajoitetun ajan. Opintojaksoon kuuluu ennakkotehtävä, joka on suoritettava ennen pakollista aloituswebinaaria. Tarkemman aikataulun näet alla olevasta aikataulusta. https://jamkstudent-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anne_rantakaulio_jamk_fi/EUakQCW_XixGmHpN0xZYKVIBifuXQN4MmfdxNXwlfP9oAg?e=TyuVzg
Arviointi: 
Numeroarvio 0 – 5
Aikaisemmat opinnot: Opintojakso edellyttää perusopetuksen matematiikan opetussuunnitelman keskeisten sisältöjen hallintaa.
Opettaja(t): Anne Rantakaulio
Email: anne.rantakaulio@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 03.09.2019
Ajankohta: 06.09.2019 - 16.12.2019