Matematiikka 2

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Matemaattinen analyysi eli differentiaali- ja integraalilaskenta insinöörille.

Tavoitteet: Tavoitteena on oppia ymmärtämään ja laskemaan raja-arvoja, derivaattoja ja integraaleja sekä soveltamaan niitä insinöörin ammatissa.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Pääasiallinen työskentely perustuu viikottaisiin harjoituksiin, joita tehdään yksittäin tai pienessä ryhmässä. Oppimista tuetaan itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Oppimismateriaali koostuu verkossa olevasta kirjallisesta aineistosta, opetusvideoista ja webinaareista. Kirjallinen lopputentti on 12.8.2019. Ensimmäinen uusintakoe on 26.8. ja toinen 16.9.
Arviointi: 
Oppimista arvoidaan asteikolla 0 - 5 palautettujen tehtävien ja lopputentin perusteella.
Aikaisemmat opinnot: Opintojaksolla edellytetään edeltävien matematiikan taitojen (esim. yhtälöiden ratkaiseminen) sujuvaa hallintaa.
Opettaja(t): Ida Arhosalo
Email: ida.arhosalo@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 23.04.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 16.09.2019