Matematiikka 2

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Matemaattinen analyysi eli differentiaali- ja integraalilaskenta insinöörille. Tavoitteena on oppia ymmärtämään ja laskemaan raja-arvoja, derivaattoja ja integraaleja sekä soveltamaan niitä insinöörin ammatissa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Pääasiallinen työskentely perustuu viikottaisiin harjoituksiin. Oppimista tuetaan itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Oppimismateriaali koostuu verkossa olevasta kirjallisesta aineistosta, opetusvideoista ja webinaareista. Kurssi alkaa 9.9. ja aloituswebinaari on 12.9. klo 17-18. Kirjallinen lopputentti on 2.12.2019 klo 18. Ensimmäinen uusintakoe on 9.12. klo 18 ja toinen uusintakoe 17.12. klo 18.
Arviointi: 
Oppimista arvoidaan asteikolla 0 - 5 palautettujen tehtävien ja lopputentin perusteella.
Muuta infoa: Kurssin kahden ensimmäisen harjoituksen jälkeen kurssilta poistetaan opiskelijat, jotka eivät ole niitä palauttaneet. Ensimmäisten harjoitusten palauttaminen on siis kaikille pakollista. Lisäksi kurssin läpäisy edellyttää vähintään 40 pistettä harjoituksista sekä vähintään 40 pistettä loppukokeesta. Maksimipistemäärä molemmista on 100. JAMKin opiskelijat huom: Ilmoittautukaa tälle kurssille ASIOn kautta kurssitunnuksella TZMA0200 ja periodikoodilla 9K0z1
Aikaisemmat opinnot: Opintojaksolla edellytetään edeltävien matematiikan taitojen (esim. yhtälöiden ratkaiseminen) sujuvaa hallintaa.
Opettaja(t): Ida Arhosalo
Email: ida.arhosalo@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 03.09.2019
Ajankohta: 09.09.2019 - 20.12.2019