Materiaalin ohjaus

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelijat ymmärtävät materiaalinohjauksen tarkoituksen ja merkityksen yritysten liiketoiminnassa. Lisäksi opiskelijat kykenevät ohjaamaan ja suunnittelemaan yrityksen materiaalivirtoja sekä niihin liittyviä tietovirtoja osana yrityksen logistista prosessia.

Sisältö:
Johdanto materiaalinohjaukseen
– Kysynnän ennustaminen
– Kapasiteetin hallinta
– Varastonohjaus
– Tuotannonohjaus
– Materiaalitarvelaskenta ja tuoterakenteen perusteet

Työskentelytavat ja aikataulutus: Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkotyöskentelynä. Kurssi ei sisällä pakollisia kontakteja.
Arviointi: 
Numeeroarvio
Opettaja(t): Ville Karjalainen
Email: ville.karjalainen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 30.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 15.12.2019