Matkailualan  kansainväliset organisaatiot

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: MMWA187

Tavoitteet: <h3>Osaamistavoitteet:</h3>
Opiskelija perehtyy verkkokurssilla matkailualan kansainvälisiin organisaatioihin

<h3>Sisältö:</h3>
Matkailualan kansainväliset organisaatiot ja niiden tehtävät
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty

Opettaja(t): Mika Pietarinen
Email: mika.pietarinen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ