Media-analyysi

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksoa rytmittävät eri viikoille aikataulutetut yksilö- ja ryhmätehtävät, jotka palautetaan tehtäväkohtaisesti joko opintojakson tutorille tai keskustelualueelle.

Oppimateriaalin aines koostuu ydinsisällöstä ja ajankohtaisten mediatekstien seuraamisesta. Opintojakso suoritetaan viikoittaisilla yksilö- ja ryhmätehtävillä sekä kirjallisella lopputyöllä. Tehtävät on ajoitettu kymmenelle viikolle.

Tavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija osaa tarkastella mediaa arkiajattelua syvällisemmin. Opiskelija ymmärtää median keskeisen roolin nyky-yhteiskunnassa sekä sen toimintatapoja ja tuottamisprosessia. Opiskelija motivoituu analysoimaan mediasisältöjä ja saa avaimia tulkita erilaisia mediatekstejä.

Opintojen aikana tutustutaan mediatutkimuksen eri näkökulmiin ja metodeihin niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessakin. Tarkastelun kohteena ovat mm. ajankohtaiset mediailmiöt, eri mediateknologioiden tavat puhutella yleisöjä sekä tieteenalan ajankohtaiset kysymykset
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

”0-5.
Arvosana määräytyy oppimistehtävien sekä lopputehtävän perusteella. Lopputehtävä sisältää blogin pitämisen oppimisympäristössä omalla vuorollaan sekä toisen blogin kommentoinnin. Tehtävät on palautettava hyväksytysti ennen opintojakson päättymistä.”

Aikaisemmat opinnot: Opintojakso sopii niin mediatekniikan insinööriksi opiskeleville, opettajaksi aikoville, toimittajan uraa suunnitteleville kuin muutoin median parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille henkilöille. Opinnot eivät edellytä aiempia media-alan opintoja.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 28.08.2019
TÄYNNÄ