Mediakasvatuksen perusteet 5 op

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
• Olet perehtynyt mediakasvatuksen teoreettiseen perustaan, käsitteisiin, määritelmiin ja keskeisimpiin lajityyppeihin.
• Sinulla on käsitys mediakasvatuksen tavoitteista ja sinulla on näkemys niiden soveltamisesta käytäntöön.
• Sinä kykenet tarkastelemaan kriittisesti omaa mediasuhdettasi ja sinulla on välineitä kehittää omaa medialukutaitoasi.
• Sinulla on näkemys tarjolla olevista (sosiaalisen median) mediatuotantovälineistä.
• Sinä kykenet luomaan pienimuotoisen mediatuotteen.
Sisältö:
• Mitä ovat mediakasvatuksen teoreettinen perusta, tavoitteet ja käsitteet (media, mediakasvatus, medialukutaito, mediakulttuuri).
• Minkälainen on Suomalaisen mediakasvatuksen historia.
• Minkälaisia ovat yksilön mediasuhde ja median vaikutukset.
• Mitä ovat mediakasvatuksen menetelmät: mediatekstien analyysi ja tulkinta sekä mediatuotanto.
• Minkälaisia sosiaalisen median mediatuotantovälineitä on olemassa.
• Mitkä ovat mediatuotannon perusteet.
Arviointi:
a. Osaat käyttää ammattikäsitteitä ja näyttää tietoperustaan liittyvän osaamisesi.
b. Suoriudut yksittäisistä tehtävistä.
c. Osaat ottaa huomioon toiminnassasi asiakkaat, käyttäjät ja kohderyhmän.
d. Osaat käyttää ohjatusti keskeisiä mediatuotannon/-kasvatuksen malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
Opettajat: Harri Mäkinen ja Osku Kiri, sähköposti on etunimi.sukunimi@xamk.fi

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso.
Arviointi: 
1 - 5
Opettaja(t): Osku Kiri, Harri Mäkinen
Email: etunimi.sukunimi@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 31.08.2019