Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija ymmärtää median merkityksen lasten ja nuorten arjessa. Hän tuntee mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on perustiedot eri median muodoista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista. Opiskelija pystyy tukemaan vanhempia mediakasvatuksessa. Hän tietää erilaisia mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren kehityksen ja kuntoutuksen tukena. Opiskelija motivoituu kehittämään ja käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia työskennellessään lasten ja nuorten parissa.

Tavoitteet: Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää median merkityksen lasten ja nuorten arjessa. Hän tuntee mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on perustiedot eri median muodoista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista. Opiskelija pystyy tukemaan vanhempia mediakasvatuksessa. Hän tietää erilaisia mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren kehityksen ja kuntoutuksen tukena. Opiskelija motivoituu kehittämään ja käyttämään tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia työskennellessään lasten ja nuorten parissa.

Sisällöt:
1. Mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet
2. Suojelullinen näkökulma medikasvatuksessa
3. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa
4. Kouluikäisten ja nuorten mediakasvatus
5. Mediatyökalut ja menetelmät
6. Mediavanhemmuus ja kasvatuskumppanuus
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Virtuaaliopinnot, jotka sisältävät vaihtoehtoisia oppimistehtäviä. Tehtävissä voit painottua mediakasvatukseen esim. varhaiskasvatusikäisten lasten tai nuorten kanssa.

TEHTÄVÄ 1 – Minä mediakasvattajana
Tehtävän tavoitteena on orientoitua mediakasvatukseen ja pohtia omaa roolia sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan ammattilaisen näkökulmasta mediakasvatuksen toteuttajana sekä miten opiskelija haluaa kehittyä mediakasvattajana. Tarkempi ohjeistus verkkoympäristössä.
TEHTÄVÄ 2 – Mediakasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatusikäisten, kouluikäisten, nuorten tai vanhempien kanssa.
Vaihtoehtoisesti A) Esseetyyppinen teoreettinen toteutus tai B) Mediakasvatuksen toiminnallinen toteutus opiskelijan valinnan mukaan. Tarkempi ohjeistus verkkoympäristössä.
TEHTÄVÄ 3 – Valitaan oman opiskeltavan ammatin näkökulmasta yksi ohjelma tai sovellus sekä sosiaalisen median muoto, jota opiskelija voi käyttää tavoitteellisesti asiakkaan/asiakkaiden kanssa työskennellessä sosiaali- ja terveys- tai kasvatusalalla. Tarkempi ohjeistus verkkoympäristössä.

Opiskelija etenee tehtävien teossa omaan tahtiin, huomioiden kuitenkin tehtävien palautuspäivämäärät. Opintojaksolla ei ole webinaareja.

Arviointi: 

0-5, tarkemmat arviointikriteerit opintojakson verkkoympäristössä

Aikaisemmat opinnot: Edeltävä osaaminen: Opiskelija tietää tietokoneen, tabletin, älypuhelimen ja internetin käytön perusteet. Hänellä on perustiedot lasten ja nuorten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.
Opettaja(t): Timo Hintikka
Email: timo.hintikka@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 28.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 14.06.2019
TÄYNNÄ